WAAROM ICONISCH VASTGOED HET VERSCHIL MAAKT

Een iconisch gebouw laat mensen beter samenwerken, maakt dat ze zich ontplooien en zorgt dat innovaties versnellen. Zo'n gebouw definieert onze toekomst. Bij Dura Vermeer ontwikkelen we niet alleen iconen met een prachtige buitenkant, maar zorgen vooral voor een inspirerende binnenkant.


- Peter Krop

Veel mensen kennen Dura Vermeer als bouwer. En dat zijn we ook. Minder bekend is dat we veel kantoren ontwikkelen, voor toonaangevende klanten. Hun ambities, dromen en wensen vertalen we in iconisch vastgoed. Want wij geloven: alleen als je volledig snapt waar je klanten naar toe willen en hoe zij hun mensen willen laten groeien, alleen dan kun je gebouwen ontwikkelen waarmee zij nu en in de toekomst het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. Iconische gebouwen ondersteunen dat. Dat is uiteindelijk waarvoor we het doen.

Toen ik in 1990 als jonge vastgoedontwikkelaar in Berlijn aankwam, was de muur net gevallen. Ik had echter geen flauw idee dat er ook heel snel een zichtbaar einde zou komen aan een langslepende Koude Oorlog en een onneembare muur. De transformatie voltrok zich razendsnel.

Die periode vormde mijn blik op de wereld. Mensen zijn bereid muren te slechten om een betere wereld te creëren. En vastgoed maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Na de val van de muur opende de wereld zich naar het Westen toe. Pas toen bleek hoe slecht het onderhouden was, hoezeer het vastgoed was verwaarloosd. Maar ook: hoeveel kansen er waren om die positieve spirit om te zetten in nieuwe iconen voor een gehavende stad.

Gebouwen als spiegel

Dat Berlijn vol potentie zat - en zit - blijkt onder meer uit de voortvarendheid waarmee oude iconen zijn opgeknapt of zelfs herbouwd. Daaraan zijn prachtige nieuwe iconische gebouwen toegevoegd die de huidige ambities van de stad weergeven. (Bezoek Berlijn! De stad is echt een must see.)

Dat is wat ik zo interessant vind aan vastgoed: het ís de samenleving. Het laat zien waar mensen voor staan. Het laat hun keuzes, drive, energie en lef zien. Vastgoed is een van de weinig constanten door de eeuwen heen. Het weerspiegelt hoe het leven ervoor staat; het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een omgeving en zijn gebruikers.

Nu de toekomst definiëren

Die historische mijlpaal maakte mij bewust van de impact van vastgoed en de bijdrage die je als ontwikkelende bouwer levert aan een samenleving. Ieder gebouw dat wij als Dura Vermeer ontwikkelen, bouwen we voor de toekomst. Een nieuw (hoofd)kantoor neerzetten is uiteindelijk geen jaarlijkse exercitie voor onze klanten. Het is iets dat je nu neerzet, maar wat vooral de jaren daarna zijn waarde moet bewijzen. Het draait om stijl, esthetiek en vooral imago.


Maar het gaat ook om duurzaamheid, nieuwe werkmethoden en meer transparantie. Het draait om mensen te laten leren en te ontplooien en beter te laten samenwerken, en zo sneller tot innovaties te komen. Het ondersteunt hun dromen en ambities, en zorgt ervoor dat talent zich wil binden aan onze Nederlandse bodem. Een iconisch gebouw herbergt al die ingrediënten. Het definieert nú de toekomst. En is dus niet alleen van buiten een icoon, maar vooral van binnen!

Een wow-gevoel oproepen

We zien die maatschappelijke tendensen ook terug in de gesprekken met onze klanten. Succesvolle bedrijven willen gebouwen waarin hun talenten zich niet alleen prettig voelen maar zich ook snel weten te ontwikkelen. Zij moeten het beste uit zichzelf kunnen halen. Hun gebouwen moeten inspireren, op een nieuwe manier mensen (soms letterlijk) boven zichzelf laten uitstijgen en hun klanten een ‘wow’-gevoel geven.


Daarom zijn mijn collega’s en ik trots op de iconen die we samen met onze opdrachtgevers hebben neergezet. Stuk voor stuk gebouwen waarmee grote ambities worden getoond én waargemaakt. Daar doen we het voor.