Interesse? Laat je naam en telefoonnummer achter en ik bel je terug

Peter Krop

Directeur Bouw & Vastgoed

image
image

© Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed, 2018

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Dura Vermeer geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.